Show simple item record

dc.contributor.authorOlgun, Merva Kelekçi
dc.date.accessioned2021-03-11T20:13:21Z
dc.date.available2021-03-11T20:13:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-8082
dc.identifier.issn2651-5393
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpZME5EZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12879/25
dc.description.abstractOkul öncesinde verilen sanat eğitiminin asıl amacı bireyin yaratıcılığını ön plana çıkarmasıdır. Sanat eğitimi, bireylerin daha güçlü bir anlatıma sahip olabilmesi için bir iletişim kurma aracı olarak görülür. Bireyin duygu ve düşüncelerini somut kavramlardan yararlanarak aktarması becerilerinin geliştiğini göstermektedir. Sanat eğitimi okul öncesi dönemde olan bireylerde geleneksel yöntemin yanında uygulamalı etkinliklerle şekillenmeye başlamıştıren_US
dc.description.abstractThe main aim of art education given in pre-school period is to bring the creativity of the individual to the forefront. Art education is seen as a means of communication for individuals to have a stronger narrative. Transferring emotions and thoughts of an individual using concrete concepts shows that their skills have improved. Art education has begun to be shaped by practical activities besides the traditional method in pre-school individualsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[Anahtar Kelime Yok]en_US
dc.titleOkul Öncesi Dönemde Dijital Yolla Sanat Eğitimini Destekleyen Örnek Bir Çalışmaen_US
dc.title.alternativeA Practical Study Supports Art Education By Digital Ways In Preschool Perioden_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBeykoz Üniversitesien_US
dc.contributor.institutionauthorOlgun, Merva Kelekçi
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.relation.journalBeykoz Akademi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record