Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Petek Akman
dc.contributor.authorÇelen, Nermin
dc.date.accessioned2021-03-11T20:13:21Z
dc.date.available2021-03-11T20:13:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjeU5qVTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12879/26
dc.description.abstractBu araştırmada, genç yetişkinlerin siyasal alandaki ve genel düzeydeki kimlik biçimlenmesi, "İki-Döngülü Kimlik Biçimlenmesi Modeli" bağlamında incelenmiştir. Araştırma grubu, İstanbul'da yaşayan 25 ile 35 yaşları arasındaki 988 genç yetişkinden oluşmuştur. Genç yetişkinler siyasal alanda kimlik statülerine "Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeği-2 (EOM-EIS-2)"nin "Siyasal Alan Alt Ölçeği" kullanılarak gruplanmışlardır. Genel düzeydeki kimlik biçimlenmesi "Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği (DIDS)" ile ölçümlenmiştir. Siyasal alanda askıya alınmış kimlik statüsünün en fazla katılımcıyı içeren kimlik statüsü grubu olduğu belirlenmiştir. Genç yetişkinlerin genel kimlik düzeyinde en fazla içsel yatırımda bulunma ve seçenekleri genişlemesine araştırma süreçlerini yaşadıkları görülmüştür. Siyasal alanda başarılı kimlik statüsünde olan katılımcıların diğer kimlik statüsü gruplarındaki katılımcılara kıyasla genel düzeyde daha fazla içsel yatırımda bulundukları belirlenmiştir. Diğer kimlik statüsü gruplarına kıyasla, ipotekli kimlik statüsü grubunun içsel yatırımları ile daha fazla özdeşleştiği ve dağınık kimlik statüsü grubunun seçeneklerini daha fazla saplantılı olarak araştırdığı bulunmuştur. Araştırmanın bulguları "Kimlik Statüsü Yaklaşımı", "İki-Döngülü Kimlik Biçimlenmesi Modeli" ve kimlik çalışmaları ile ilişkili olarak tartışılmıştıren_US
dc.description.abstractIn this study, young adults’ identity formation in political domain and on general level was examined with regard to “Dual-Cycle Model of Identity Formation”. Research group was composed of 988 young adults between the ages of 25 and 35, living in Istanbul. The young adults were grouped into identity statuses in political domain by using “Political Domain Subscale” of “Extended Objective Measure of Ego Identity Status-2 (EOMEIS-2)”. Identity formation on general level was measured with “Dimensions of Identity Development Scale (DIDS)”. In political domain moratorium was specified to be the identity status group that involved the most participants. Results revealed that on general level young adults were mostly in commitment making and exploration in breadth processes. Achieved identity group in political domain made more commitments than other identity status groups on general level. It was found that foreclosed identity group identified with commitments and diffused identity group engaged in ruminative exploration more than other identity status groups. The study results were discussed with regard to “Identity Status Approach”, “Dual-Cycle Model of Identity Formation” and identity researchen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[Anahtar Kelime Yok]en_US
dc.titleGenç Yetişkinlerin Siyasal Kimliklerinin İki - Döngülü Kimlik Biçimlenmesi Modeli Bağlamında İncelenmesi1en_US
dc.title.alternativeExamination Of Young Adults’ Political Identity With Regard To Dual-Cycle Model Of Identity Formationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBeykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.institutionauthorÖzdemir, Petek Akman
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue66en_US
dc.identifier.startpage577en_US
dc.identifier.endpage593en_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record