Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Petek Akman
dc.date.accessioned2021-03-11T20:13:22Z
dc.date.available2021-03-11T20:13:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-8473
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBNU1qYzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12879/33
dc.description.abstractAile, okul, arkadaşlar gibi çok sayıda etmen çocukların ve gençlerin siyasal toplumsallaşma sürecinde rol oynamaktadır. Kitle iletişim araçları gençlerin siyasal ve toplumsal değerlerinin, tutumlarının ve davranışlarının gelişimine etki etmektedir. Siyasal toplumsallaşmanın önemli bir bileşeni ya da sonucu siyasal ve toplumsal faaliyetlere katılımı kapsayan toplumsal katılımdır. Gazete ve televizyonun yanı sıra internetin gençlerin toplumsal katılımında önemli etkisi bulunmaktadır. Kullanılan kitle iletişim aracının türüne ve kullanım amacına bağlı olarak toplumsal katılım düzeyi farklılık gösterebilmektedir. 25-30 yaşları arasında 549 genç ile gerçekleştirilen çalışmada, haberleri takip etmekte kullanılan kitle iletişim aracının türüne ve sosyo-demografik değişkenlere göre toplumsal faaliyetlere katılım düzeyi incelenmiştir. Ayrıca toplumsal katılımın haberleri takip etmeyle ve toplumsal konular ile ilgili görüşleri ifade etme amacı ile sosyal medya kullanımıyla ilişkisi araştırılmıştır. Toplumsal katılım düzeyi “Toplumsal Katılım Ölçeği”, kitle iletişim araçlarının kullanımı “Kişisel Bilgi Formu” ile ölçümlenmiştir. Toplumsal katılım ile gazete okuma arasındaki ilişkinin, toplumsal katılım ile televizyon ve internet arasındaki ilişkiden daha güçlü olduğu belirlenmiştir. Haberleri takip etmenin ve sosyal medyada görüşlerin ifade edilmesinin toplumsal katılımı yordadığı bulunmuştur. Bulgular; iletişim kuramları ve toplumsal katılım araştırmaları ile ilişkili olarak tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractA large number of factors such as family, school, friends play role in political socialization of children and young people. Mass media has an influence on the development of political and civic values, attitudes and behaviors of young people. An important element or a result of political socialization is civic engagement that encompasses engagament in political and civic activities. Besides newspapers and television, the Internet has an important influence on civic engagement of young people. The level of civic engagement may vary depending on the type of mass media and purposes for media use. In the study conducted with 549 young people between the ages of 25 and 30, the level of civic engagement by the type of mass media and socio-demographic variables was examined. Besides, the relationship of civic engagement with following news and the use of social media to express opinions on social matters was investigated. Civic engagement level was determined with “Civic Engagement Scale” and media use was assessed with “Personal Data Sheet”. The relationship between civic engagement and newspaper reading was determined to be stronger than the relationship of civic engagement with television and the Internet. Following news and expressing opinions on social media were found to predict civic engagement. The results were discussed with regard to communication theories and research on civic engagement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectFilm, Radyo, Televizyonen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleGençlik Döneminde Siyasal Toplumsallaşma: Toplumsal Katılım İle Kitle İletişim Araçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativePolitical Socialization in Youth: Examination of The Relationship Between Civic Engagagement and Mass Mediaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBeykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.institutionauthorÖzdemir, Petek Akman
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage171en_US
dc.identifier.endpage196en_US
dc.relation.journalGENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record